Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πολιτιστικού - Επιστημονικού Συλλόγου "ΑΡΓΩ"

Πρόεδρος: Στέφανος Καμπάς - Αντιπρόεδρος: Άρης Λαζαρίδης - Γεν. Γραμματέας: Νίκος Οικονομίδης  -   Ταμίας: Νικόλας Καϊμάκης Ειδική Γραμματέας: Εύη Κορομάντζου -  Μέλη: Σοφία Κονσολάκη - Άγγελος Τσίχλας


-